Plany szalunkowe

Tworzymy plany szalunkowe, kładąc nacisk na czytelność dokumentacji, właściwy opis i wymiarowanie elementów. Naszym celem jest wyeliminowanie wszelkich wątpliwości na placu budowy. Na rysunkach, na życzenie klienta, możemy umieszczać zestawienia elementów wbudowanych, takich jak listwy dyblowe, taśmy dylatacyjne czy łączniki balkonowe, aby maksymalnie ułatwić firmie wykonawczej prowadzenie budowy.