Ekspertyzy

Przeprowadzamy ekspertyzy techniczne budynków, których celem jest weryfikacja stanu technicznego danego obiektu budowlanego. Wykonujemy je w oparciu o oględziny obiektu, analizę dokumentacji projektowej budowlanej i podwykonawczej, dokumentacji technologicznej oraz niezbędnych badań i obliczeń, które przeprowadzamy.