Obliczenia statyczne

Wykonujemy obliczenia statyczne od fazy koncepcyjnej po projekt wykonawczy. W naszym zakresie znajdują się obliczenia dla budynków mieszkalnych, przemysłowych, ekspertyzy oraz projekty hal stalowych. Obliczenia wykonujemy zgodnie z obowiązującymi w danym kraju normami. Dokumentację tworzymy w języku polskim, niemieckim lub angielskim.